Til medlemmene i Follo kunstløpklubb 

Follo 7. mars 2022 

Innkalling til årsmøte i Follo kunstløpklubb 

 

Styret innkaller med dette til årsmøte i Follo kunstløpklubb.  

Vi avholder årsmøtet i Vinterbro ishall, kantine i andre etasje,  30. mars klokken 16.30.

Dersom du som medlem ønsker å ta opp saker i årsmøtet, må dette meldes til styret senest to uker før årsmøtet. Dette sendes til e-post post@follokunstlopklubb.no 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside follokunstlopklubb.no. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 


Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret i Follo kunstløpklubb 


Årsberetning 2021 - Follo kunstløpklubb 

 

Follo kunstløpklubb ble stiftet 31.3.2021. 

 

Kort om idrettslagets tilblivelse 

Det har over flere år vært ønske om kunstløpmuligheter i Follo, men det har ikke vært mulig å få tilstrekkelig innpass i kommunale ishaller for å kunne tilby istrening. 

 

Ved å kjøpe istid hos privat aktør, kombinert med noen få timer i Ski ishall, ble klubben startet opp høsten 2021.

I løpet av høsten 2021, ble både skøyteskole og voksengruppe fulltegnet. I tillegg ble det etter som deltakerne fikk økte ferdigheter gjennomført tester til aspirantnivå , og det ble opprettet to aspirantgrupper. 

 

Fra januar 2022 er nok en voksengruppe fulltegnet og skøyteskole er fulltegnet begge dagene dette tilbys per uke. 

Vi har nå fem konkurranseløpere som konkurrerer for Follo kunstløpklubb. 

Siden oppstart har klubben inngått avtale med fem trenere. 

 

Styrets sammensetning 

Daglig leder: Lill Lyngfjell 

Leder: Lill Lyngfjell 

Nestleder: Margrethe Limm Ruvina 

Styremedlem: Siv Kjelsås Kvinge 

Styremedlem: Inger Hilde Sveinsvold 

Styremedlem: Geir Olav Lyngfjell 

 

Styrets arbeid 

Det er avholdt 6 styremøter. 

Sakene som er behandlet i styremøtene er: 

  • Økonomi og forutsetninger for drift 
  • Søknad om istid 
  • Søknader om tilskudd 
  • Utarbeidelse av arbeidskontrakter for trenere 

 

Særlige arbeidsoppgaver 

Klubbens største utfordring er mulighet for å leie istid i kommunal ishall. For å kunne drifte en kunstløpklubb, er klubben avhengig av is til en pris som ikke medfører for høy kontingent for deltakere. 

Så langt har det vært nødvendig å kjøpe istid 5 timer per uke i privat ishall, da vi kun er tildelt 4,5 time i Ski kommunale ishall. 

 

Målsettinger for idrettslaget 

FOKs målsetting har vært å kunne tilby skøyteskole for alle barn og unge som ønsker dette, samt et parti for aspiranter.

 Deretter hadde vi et ønske om å kunne tilby en gruppe for konkurranseløpere, først i Cubs, for så å kunne tilby grupper for Springs og høyere.

I tillegg ønsket vi å tilby voksengruppe.

For at tilbudet om kunstløpstrening skulle være komplett, ønsket vi også å tilby barmarkstrening for alle grupper.


Vi møtte ønskene våre raskt, og tilbyr per nå

Fulltegnet skøyteskole

2 aspirantgrupper

1 konkurransegruppe

2 voksengrupper

samt barmarkstrening for alle grupper unntatt skøyteskolen.


Målet videre er som første klubb i Norge å kunne tilby en gruppe for barn med spesielle behov.

Vi har også startet planlegging av et stort prosjekt for integrering av minoritetsgruper

Disse gruppene ønsker vi oppstart av høsten 2022.

Videre ønsker vi å legge tilrette for gutter innen kunstløp, og er i forhandlinger med trener for å kunne tilby pardans i tillegg til kunstløp


Vi har nå over 100 medlemmer, og bli stadig kontaktet om ønske om å starte med kunstløp hos oss. 


Vi planlegger et utvidet tilbud til høsten, slik at alle nivåer blir representert.

Vi får også to nye trenere som holder svært høyt internasjonalt nivå.


Vi gleder oss til å fortsette til høsten! 

  

Resultatregnskap 2021 - Follo kunstløpklubb