Praktisk info og litt om oss

Vår historie og våre verdier


Follo Kunstløpklubb ble stiftet 31.03.2021 for å gi et tilbud til barn, unge og voksne i regionen.


Klubben er tuftet på følgende grunnverdier:

- Bygge positiv og inkluderende klubbkultur gjennom engasjement og mestring

- Skape idrettsglede gjennom bevegelse og mestring

- Være en inkluderende klubb, kunstløp er for alle

- Fremme respekt for seg selv og andre gjennom felles interesse og mål

- Grupper satt sammen basert på mestringsnivå, ikke alder eller kjønn

Hvor trener vi

(Klikk på kartene for veiansvisning i Google)

Treningstider

Ta kontakt på mail eller facebook for priser og tider.

Leie av skøyter

Ved behov har vi utleie av kunstløpskøyter for elever i Skøyteskolen 4-17 år
(Begrenset med antall i hver størrelse) 


Kunstløpskøyter skal ikke brukes utendørs på baner med grus og sand som underlag, der det er sand og jord langs kantene rundt isen eller hvor skotøy benyttes på isen. Sand og stein skader skøytejernene med dype hakk og kan medføre at de ikke kan brukes lenger. Det skal også benyttes kalosjer på jernene ved gange med skøyter utenfor isen. Skøyter leid hos oss, skal kun slipes av fagpersoner i klubben. 

Praktisk Informasjon

Forsikring og medlemskap:

Alle elever som deltar på semester blir automatisk medlem i Follo Kunstløpklubb. Barn under 12 år blir automatisk forsikret i NIF lisensregister under kurset – etter regler om norsk barneidrett. Barn under 12 gratis. Barn over 12 år må ha egen forsikring eller tegne denne via NIF, www.minidrett.no 

Ta kontakt med oss ved spørsmål.


Viktig å vite:
Det er ikke lov å gå med sko på isen. Foreldre oppfordres til å trekke seg tilbake på tribunen for å at barna skal ha full konsentrasjon under treningen.


Bekledning:

Hjelm er påbudt for alle. Sykkel-, skøyte- eller skihjelm er fint å bruke. Polstret pannebånd med beskyttelse, godkjent for kunstløp, er tillatt for løpere som har bestått Test 3 og godkjent av trener. 


Det viktig å ha på seg gode, varme klær som det er lett å bevege seg i. 

Det er viktig for trenerne å kunne se hvordan de beveger seg, derfor anbefales f.eks. ull innerst, en fleecebukse, tights eller treningsbukse over.

 

Til barmarkstrening er det viktig med joggesko. Myke gymsko/ sokker til dansetime. 

 

Skøyter:
Førstegangsskøyter skal gi god støtte til anklene. Det er viktig å ha skarpe skøytejern. Spør gjerne trenere og leder for skøyteskolen om råd og hjelp. Vi har kunstløpsskøyter for utleie til nye elever 


Sliping:
Vi anbefaler ikke at skøyter slipes i sportsbutikkene. De har ikke kompetanse og riktig utstyr for kunstløpskøyter og feilsliping og skader på jern sees ofte. Follo Kunstløpklubb har kompetanse og moderne slipemaskin. Ta kontakt på mail for avtale om sliping.


Tester og nivåer i kunstløp 

Testene er utformet av Norges Skøyteforbund (NSF) og består av en rekke grunnleggende øvelser i kunstløp. 

 

 • Det er Follo Kunstløpklubbs trenere i som avgjør når i løpet av sesongen løperne kan ta tester.
 • Det er ikke noe krav at løpere må ta tester for å være med i Follo Kunstløpklubb
 1. Skøyteskolen: Ingen ferdigheter er nødvendig. Grunnleggende for å delta på skøyteskolen at man kan stå selv oppreist på skøytene og gå fremover uten støtte. 
 2. Aspirant: Test 1 – test 2 – test 3 gjennomføres for aspiranter.


NSF anbefaler at løpere som skal stille i konkurranse utenfor egen klubb:

 • har bestått test 3 og i tillegg:
 • behersker 4 ulike enkle hopp
 • behersker kork og/eller parallell – 4 omdreininger


NIVÅER


Oppvisning

Aspirantløpere som har tatt test 3 kan være oppvisningsløper til og med det året de fyller 10 år. For å delta i konkurranse utenfor egen klubb anbefaler Norges Skøyteforbund (NSF) at løperen i tillegg behersker 4 ulike enkle hopp og behersker kork og/eller parallell – 4 omdreininger. Løperen får ingen poeng, men blir vurdert på en egen skala. Programmet er et friløp på maks 2:30 minutter.


Cubs

Cubs er den første klassen der løperen får poeng og bedømmelse av dommere i en konkurranse. Løpere, som har tatt test 3 som aspirant, har mulighet til å kunne gå i cubs fra og med det året de fyller 11 år. For å delta i konkurranse utenfor egen klubb anbefaler NSF at løperen i tillegg behersker 4 ulike enkle hopp og behersker kork og/eller parallell – 4 omdreininger. Programmet er et friløp på maks 2:30 minutter.


Springs

I klassen Springs må løperen ha minimum enkel axel i programmet, en piruettkombinasjon med fotombytte og enten en bøyepiruett, eller hoppepiruett i tillegg til de samme kravene som i cubs klassen. Programmet er et friløp på 2:30 minutter +/- 10 sekunder.

 

Debs

Denne klassen er den laveste konkurranseklassen der løperen debuterer som kunstløper, slik sporten praktiseres for voksne, med både kort- og friprogram. Konkurransen går over to dager – kortprogrammet den første dagen og friprogrammet dagen etter. For å kunne stille i klassen må løperen beherske minimum enkel axel, et dobbelt hopp og et dobbelt hopp i kombinasjon med annet hopp. Løperen må også vise en hoppepiruett og kombinasjonspiruett med høyere vanskelighetsgrad enn i springs. Vanskelighetsgraden på trinn og vendinger forventes høyere. Klassen er representert i Landsmesterkapet. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:30 minutter. Friløpet skal være på 3:00 minutter +/- 10 sekunder for jenter og 3:30 minutter +/- 10 sekunder for gutter.

 

Basic

For å kunne konkurrere i denne klassen må løperen ha deltatt minst en sesong i cubs og en sesong i springs. Klassen har ingen øvre aldersgrense og kravet for å delta er minimum enkel axel og løperen må vise en hoppepiruett, eller piruett med hoppeinngang i tillegg noe høyere krav til kombinasjonspiruett med fotbytte. Gutter og jenter kan stille i samme klasse. Programmet er et friløp på 3:00 minutter +/- 10 sekunder.

 

Novice

Denne klassen er for viderekomne i kunstløp og kravene til elementene øker i vanskelighetsgrad i forhold til klassen debs. Klassen er representert i Landsmesterskapet. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:30 minutter. Friløpet skal være på 3:00 minutter +/- 10 sekunder for jenter og 3:30 minutter +/- 10 sekunder for gutter.

 

Junior

For å kunne konkurrere i denne klassen må løperen ikke ha fylt 19 år og vise minimum dobbel aksel og et kombinasjonshopp med minimum dobbel + dobbel variasjon. I tillegg må løperen vise piruettkombinasjon med alle tre basic posisjonene – kork-, parallell-, ståpiruett – maks et fotbytte. Løperen blir dømt med faktorverdier som i senior. Det kåres Norgesmester for gutter og jenter hver for seg i klassen hvert år. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:50 minutter. Friløpet skal være på 3:30 minutter +/- 10 sekunder for jenter og 4:00 minutter +/- 10 sekunder for gutter.

 

Senior

I denne klassen kan løperen stille det året man fyller 19 år (før 1.juli). Kravene er som i internasjonale klasser. Løperen må minimum vise dobbel axel og minimum et solo trippelhopp og et annet trippelhopp i kombinasjon. Kravene til trinn, vendinger og piruetter er høyere enn i junior, og det kreves flere elementer i både kortprogrammet og friløpet. Det kåres Norgesmester for både gutter og jenter, og mesteren får ofte representere Norge i internasjonale konkurranser. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:50 minutter. Friløpet skal være på 4:00 minutter +/- 10 sekunder for jenter og 4:30 minutter +/- 10 sekunder for gutter. 

ÅRSBERETNING 2022

Til medlemmene i Follo kunstløpklubb 

Follo 22. februar 2023

Innkalling til årsmøte i Follo kunstløpklubb 

 

Styret innkaller med dette til årsmøte i Follo kunstløpklubb.  

Vi avholder årsmøtet i Vinterbro ishall, kantine i andre etasje,  28. mars, 2023, klokken 1600-1700.

Dersom du som medlem ønsker å ta opp saker i årsmøtet, må dette meldes til styret senest to uker før årsmøtet. Dette sendes til e-post post@follokunstlopklubb.no 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside follokunstlopklubb.no. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 


Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret i Follo kunstløpklubb 


Årsberetning 2022 - Follo kunstløpklubb 

  

Follo kunstløpklubb ble stiftet 31.3.2021. 

Fra klubbens start høsten 2021 frem til nå, har vi vokst til over 200 medlemmer. Dette forteller oss at en kunstløpklubb var et etterlengtet tilbud. Klubben har barn fra 4 år og opp. Medlemmene er fordelt mellom skøyteskole, aspiranter, konkurranseløpere, ungdomsgruppe og voksengruppe. Pr nå har vi 10 deltakere som konkurrerer, og 16 som vil konkurrere til neste sesong.                                                                                                              


Vi tilbyr trening på is samt barmarkstrening flere ganger i uken.                                                                                                     

Vi tilbyr også tilrettelagt trening for barn med spesielle behov.

Vi har 23 nasjonaliteter representert, og er svært stolte over klubbens mangfold.                                    

Vi har vært tro mot vårt mål om å være en breddeklubb, samtidig som det er rom for å nå personlige mål for de som ønsker det. Vi har fokus på inkludering, idrettsglede og mestring, og har implementert dette i alle klubbens nivåer.


All trening foregår med svært kompetente trenere.  Hovedtrener er Ivana Reitmayerova,  som sammen med Mark Magyar har ansvar for alle klubbens treninger og nivåer. Deres arbeidsoppgaver innebærer også ansvar for koreografi og gjennomføring av juleshow og vårshow. Klubbens øvrige trenere har i tillegg til Klara Blitzner og Sofia Limm Ruvina, bestått av jenter fra konkurransegruppen som har fungert som assistenter.


Styrets sammensetning: 

Daglig leder: Lill Lyngfjell 

Leder: Lill Lyngfjell 

Nestleder: Margrethe Limm Ruvina 

Styremedlem: Siv Kjelsås Kvinge  

Styremedlem: Hanne-Kristine Fraas

Styremedlem: Elin Stava Eide

Styremedlem: Hannah Davidsen

Styremedlem: Tor Selvær

Styremedlem: Katrine Solheim

Vara: Inger Hilde Sveinsvold 

Vara: Anita Lier Henden

Kasserer: Stefan Jønsson

Revisor: Robert Henden


Styrets arbeid: 

Det er avholdt fire styremøter. 

Sakene som er behandlet i styremøtene er: 

 • Økonomi og forutsetninger for drift 
 • Søknad om istid 
 • Søknader om tilskudd 
 • Ansettelse av nye hovedtrenere
 • Utarbeidelse av arbeidskontrakter for trenere 
 • Tilbud til nye trenere
 • Integrering
 • Para og tilrettelegging
 • Juleshow
 • Vårshow
 • Parløp
 • Sosiale aktiviteter


Særlige arbeidsoppgaver: 

Klubbens største utfordring er mulighet for å leie istid i kommunal ishall. For å kunne drifte en kunstløpklubb, er klubben avhengig av is til en pris som ikke medfører for høy kontingent for deltakere. 

Så langt har det vært nødvendig å kjøpe istid 7 timer per uke i privat ishall, da vi kun er tildelt 3 time i Ski kommunale ishall. Vi har søkt om økonomisk støtte for å kunne holde treningsavgiften på et nivå som forhindrer barn i å kunne drive med denne idretten.   


Med løper på landslagsnivå har det vært utfordringer med å kunne tilby nok treningstimer. Dette har vi løst med tilgang på is fra privat hall vederlagsfritt, samt velvillighet fra Ski Hockey med tilgang til is tidlige timer i Ski ishall.

Vi har lagt til rette for sosiale sammenkomster, for å styrke samhørighet og klubbkultur. Dette vil vi også legge stor vekt på i året som kommer, og har søkt støtte til sosiale prosjekter.

 

Vi har tilbudt tilrettelagt trening for para idrett, med å tilby trening og integrering for barn med spesielle behov. Det har blitt satt ned en gruppe som jobber spesifikt med dette, der Hannah Davidsen er leder for gruppen. Treningene har blir gjennomført på ulike vis, for å imøtekomme barnets individuelle behov. Vi har strebet etter integrering av denne gruppen med skøyteskolen, for å øke toleranse og minke utenforskap.                                                                                                         Klubben har kjøpt inn 3 skøytestøtter, og stiller med 1-1 trener der det er hensiktsmessig.I tilfellene trenerne har fått informasjon, har de forberedt seg for å best mulig kunne imøtekomme barnets ønsker og behov, og tilrettelegge for en fin treningsopplevelse. Det er blitt søkt om støtte for å kunne opprettholde dette fint tilbudet, og kurse flere av våre konkurranseløpere til å bli støttetrenere for denne gruppen.


Med 23 nasjoner representert i klubben er vi så absolutt en flerkulturell klubb. Inkludering er ett av våre satsningsområder, og styret har nedsatt en egen gruppe som jobber spesifikt mot dette. Det er blitt søkt om midler til prosjekter som styrker vårt inkluderende arbeid.


Juleshow og Vårshow  ble gjennomført på en svært god måte, med et stort antall deltakere og publikum. Klubben har fått gode inntekter på disse showene, og pengene har gått til å senke treningsavgift for våre deltakere, innkjøp av utstyr, og dekke våre prosjekter med integrering og tilrettelegging. Dette er en fin variant av dugnad, som vi vil fortsette med.

Nye kontrakter til trenerne jobbes det med, og vil bli tilbudt trenerne i god tid før nåværende kontrakt utløper. 

 

Målsetninger for klubben:

Follos målsetting har vært å kunne tilby skøyteskole for alle barn, unge og voksne  som ønsker dette.  

Siden oppstart med skøyteskole, aspirantgruppe og konkurransegruppe i Cubs, tilbyr klubben nå også konkurransetrening for klassene Debs og Novice A. Målene i fjorårets årsberetning er derfor mer enn oppnådd. Dette betyr at det vi har gjort så langt er riktig, og vi ønsker derfor å fortsette med de tilbudene vi har, men samtidig utvide og forbedre tilbudet. Målsetting er å kunne opprettholde et tilfredstillende tilbud med antall timer til alle grupper, samtidig som vi følger skøyteforbundets anbefalinger om antall løpere på isen.


Vi skal jobbe videre med vårt tilbud til barn med spesielle behov og para, og bygge videre på kursing av våre trenere. Det er satt av en egen gruppe i styret som jobber spesifikt mot denne gruppen. Det er Hannah Davidsen som er leder av denne gruppen. Målet er å tilby en mulighet til alle som ønsker kunstløp, og integrere denne gruppen barn med de eksisterende gruppene. Vi fortsetter å søke midler til dette prosjektet. 

                                     

Vi har startet med parløpstrening, og håpet er å kunne delta i konkurranser på internasjonalt nivå, for første gang siden 1968. Klubbens trener, Mark Magyar, har erfaring fra VM og OL, og har sammen med klubbens hovedtrener Ivana Reitmayerova, lagt en plan for hvordan videreutvikle tilbudet for parløp både innad i klubben, og som tilbud til andre interesserte løpere og trenere uavhengig av klubbtilhørighet. Det er søkt om midler til dette prosjektet.       

 

Vi fortsetter vårt fokus på integrering, og har planlagt spennende prosjekter for å sikre videreføring av den jobben vi har lagt ned.


Vi vil neste sesong styrke vårt arbeid om å tilby kunstløp til lavtlønnede familier. Dette hadde vi som et prøveprosjekt i 3 uker før jul, samt 3 uker før sesongens slutt, og det fikk en enorm oppslutning. Vi vil gjøre et større prosjekt med dette neste sesong, for å motvirke utenforskap. 


Økonomi: 

Resultatregnskap i eget vedlegg.


Kunstløp er en kostbar sport, men vi kommer til å fortsette å jobbe for å holde kostnadene nede for våre medlemmer. I tillegg vil vi søke mer midler til våre prosjekter:

-para og barn med spesielle behov

-integrering

-parløp

-støtte til trening for lavtlønnede familier


Dette vil vi finansiere ved å:

 • søke om midler
 • søke etter sponsorer
 • dugnad 
 • juleshow og vårshow
 • arrangere camp


Vi håper på flere timer i kommunal hall, slik at utgifter til isleie vil gå kraftig ned.

Vi vil fortsette klubbens dugnad, hvor konkurranse jentene deltar som trenere, vederlagsfritt, for å bidra til klubben.


Vi håper å kunne unngå dugnader som innebærer salg av div artikler, men finne andre alternative måter å dekke våre utgifter til isleie, lønn osv.

  

Resultatregnskap 2022 - Follo kunstløpklubb 

 

Tidligere årsberetinger og regnskap kan finnes her: