Praktisk info og litt om oss

Vår historie og våre verdier


Follo Kunstløpklubb ble stiftet 31.03.2021 for å gi et tilbud til barn, unge og voksne i regionen.


Klubben er tuftet på følgende grunnverdier:

- Bygge positiv og inkluderende klubbkultur gjennom engasjement og mestring

- Skape idrettsglede gjennom bevegelse og mestring

- Være en inkluderende klubb, kunstløp er for alle

- Fremme respekt for seg selv og andre gjennom felles interesse og mål

- Grupper satt sammen basert på mestringsnivå, ikke alder eller kjønn

Hvor trener vi

(Klikk på kartene for veiansvisning i Google)

Treningstider

Ta kontakt på mail eller facebook for priser og tider.

Leie av skøyter

Ved behov har vi utleie av kunstløpskøyter for elever i Skøyteskolen 4-17 år
(Begrenset med antall i hver størrelse) 


Kunstløpskøyter skal ikke brukes utendørs på baner med grus og sand som underlag, der det er sand og jord langs kantene rundt isen eller hvor skotøy benyttes på isen. Sand og stein skader skøytejernene med dype hakk og kan medføre at de ikke kan brukes lenger. Det skal også benyttes kalosjer på jernene ved gange med skøyter utenfor isen. Skøyter leid hos oss, skal kun slipes av fagpersoner i klubben. 

Praktisk Informasjon

Forsikring og medlemskap:

Alle elever som deltar på semester blir automatisk medlem i Follo Kunstløpklubb. Barn under 12 år blir automatisk forsikret i NIF lisensregister under kurset – etter regler om norsk barneidrett. Barn under 12 gratis. Barn over 12 år må ha egen forsikring eller tegne denne via NIF, www.minidrett.no 

Ta kontakt med oss ved spørsmål.


Viktig å vite:
Det er ikke lov å gå med sko på isen. Foreldre oppfordres til å trekke seg tilbake på tribunen for å at barna skal ha full konsentrasjon under treningen.


Bekledning:

Hjelm er påbudt for alle. Sykkel-, skøyte- eller skihjelm er fint å bruke. Polstret pannebånd med beskyttelse, godkjent for kunstløp, er tillatt for løpere som har bestått Test 3 og godkjent av trener. 


Det viktig å ha på seg gode, varme klær som det er lett å bevege seg i. 

Det er viktig for trenerne å kunne se hvordan de beveger seg, derfor anbefales f.eks. ull innerst, en fleecebukse, tights eller treningsbukse over.

 

Til barmarkstrening er det viktig med joggesko. Myke gymsko/ sokker til dansetime. 

 

Skøyter:
Førstegangsskøyter skal gi god støtte til anklene. Det er viktig å ha skarpe skøytejern. Spør gjerne trenere og leder for skøyteskolen om råd og hjelp. Vi har kunstløpsskøyter for utleie til nye elever 


Sliping:
Vi anbefaler ikke at skøyter slipes i sportsbutikkene. De har ikke kompetanse og riktig utstyr for kunstløpskøyter og feilsliping og skader på jern sees ofte. Follo Kunstløpklubb har kompetanse og moderne slipemaskin. Ta kontakt på mail for avtale om sliping.


Tester og nivåer i kunstløp 

Testene er utformet av Norges Skøyteforbund (NSF) og består av en rekke grunnleggende øvelser i kunstløp. 

 

 • Det er Follo Kunstløpklubbs trenere i som avgjør når i løpet av sesongen løperne kan ta tester.
 • Det er ikke noe krav at løpere må ta tester for å være med i Follo Kunstløpklubb
 1. Skøyteskolen: Ingen ferdigheter er nødvendig. Grunnleggende for å delta på skøyteskolen at man kan stå selv oppreist på skøytene og gå fremover uten støtte. 
 2. Aspirant: Test 1 – test 2 – test 3 gjennomføres for aspiranter.


NSF anbefaler at løpere som skal stille i konkurranse utenfor egen klubb:

 • har bestått test 3 og i tillegg:
 • behersker 4 ulike enkle hopp
 • behersker kork og/eller parallell – 4 omdreininger


NIVÅER


Oppvisning

Aspirantløpere som har tatt test 3 kan være oppvisningsløper til og med det året de fyller 10 år. For å delta i konkurranse utenfor egen klubb anbefaler Norges Skøyteforbund (NSF) at løperen i tillegg behersker 4 ulike enkle hopp og behersker kork og/eller parallell – 4 omdreininger. Løperen får ingen poeng, men blir vurdert på en egen skala. Programmet er et friløp på maks 2:30 minutter.


Cubs

Cubs er den første klassen der løperen får poeng og bedømmelse av dommere i en konkurranse. Løpere, som har tatt test 3 som aspirant, har mulighet til å kunne gå i cubs fra og med det året de fyller 11 år. For å delta i konkurranse utenfor egen klubb anbefaler NSF at løperen i tillegg behersker 4 ulike enkle hopp og behersker kork og/eller parallell – 4 omdreininger. Programmet er et friløp på maks 2:30 minutter.


Springs

I klassen Springs må løperen ha minimum enkel axel i programmet, en piruettkombinasjon med fotombytte og enten en bøyepiruett, eller hoppepiruett i tillegg til de samme kravene som i cubs klassen. Programmet er et friløp på 2:30 minutter +/- 10 sekunder.

 

Debs

Denne klassen er den laveste konkurranseklassen der løperen debuterer som kunstløper, slik sporten praktiseres for voksne, med både kort- og friprogram. Konkurransen går over to dager – kortprogrammet den første dagen og friprogrammet dagen etter. For å kunne stille i klassen må løperen beherske minimum enkel axel, et dobbelt hopp og et dobbelt hopp i kombinasjon med annet hopp. Løperen må også vise en hoppepiruett og kombinasjonspiruett med høyere vanskelighetsgrad enn i springs. Vanskelighetsgraden på trinn og vendinger forventes høyere. Klassen er representert i Landsmesterkapet. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:30 minutter. Friløpet skal være på 3:00 minutter +/- 10 sekunder for jenter og 3:30 minutter +/- 10 sekunder for gutter.

 

Basic

For å kunne konkurrere i denne klassen må løperen ha deltatt minst en sesong i cubs og en sesong i springs. Klassen har ingen øvre aldersgrense og kravet for å delta er minimum enkel axel og løperen må vise en hoppepiruett, eller piruett med hoppeinngang i tillegg noe høyere krav til kombinasjonspiruett med fotbytte. Gutter og jenter kan stille i samme klasse. Programmet er et friløp på 3:00 minutter +/- 10 sekunder.

 

Novice

Denne klassen er for viderekomne i kunstløp og kravene til elementene øker i vanskelighetsgrad i forhold til klassen debs. Klassen er representert i Landsmesterskapet. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:30 minutter. Friløpet skal være på 3:00 minutter +/- 10 sekunder for jenter og 3:30 minutter +/- 10 sekunder for gutter.

 

Junior

For å kunne konkurrere i denne klassen må løperen ikke ha fylt 19 år og vise minimum dobbel aksel og et kombinasjonshopp med minimum dobbel + dobbel variasjon. I tillegg må løperen vise piruettkombinasjon med alle tre basic posisjonene – kork-, parallell-, ståpiruett – maks et fotbytte. Løperen blir dømt med faktorverdier som i senior. Det kåres Norgesmester for gutter og jenter hver for seg i klassen hvert år. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:50 minutter. Friløpet skal være på 3:30 minutter +/- 10 sekunder for jenter og 4:00 minutter +/- 10 sekunder for gutter.

 

Senior

I denne klassen kan løperen stille det året man fyller 19 år (før 1.juli). Kravene er som i internasjonale klasser. Løperen må minimum vise dobbel axel og minimum et solo trippelhopp og et annet trippelhopp i kombinasjon. Kravene til trinn, vendinger og piruetter er høyere enn i junior, og det kreves flere elementer i både kortprogrammet og friløpet. Det kåres Norgesmester for både gutter og jenter, og mesteren får ofte representere Norge i internasjonale konkurranser. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:50 minutter. Friløpet skal være på 4:00 minutter +/- 10 sekunder for jenter og 4:30 minutter +/- 10 sekunder for gutter. 

ÅRSBERETNING 2022

Til medlemmene i Follo kunstløpklubb 

Follo 7. mars 2022 

Innkalling til årsmøte i Follo kunstløpklubb 

 

Styret innkaller med dette til årsmøte i Follo kunstløpklubb.  

Vi avholder årsmøtet i Vinterbro ishall, kantine i andre etasje,  30. mars klokken 16.30.

Dersom du som medlem ønsker å ta opp saker i årsmøtet, må dette meldes til styret senest to uker før årsmøtet. Dette sendes til e-post post@follokunstlopklubb.no 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside follokunstlopklubb.no. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 


Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret i Follo kunstløpklubb 


Årsberetning 2021 - Follo kunstløpklubb 

 

Follo kunstløpklubb ble stiftet 31.3.2021. 

 

Kort om idrettslagets tilblivelse 

Det har over flere år vært ønske om kunstløpmuligheter i Follo, men det har ikke vært mulig å få tilstrekkelig innpass i kommunale ishaller for å kunne tilby istrening. 

 

Ved å kjøpe istid hos privat aktør, kombinert med noen få timer i Ski ishall, ble klubben startet opp høsten 2021.

I løpet av høsten 2021, ble både skøyteskole og voksengruppe fulltegnet. I tillegg ble det etter som deltakerne fikk økte ferdigheter gjennomført tester til aspirantnivå , og det ble opprettet to aspirantgrupper. 

 

Fra januar 2022 er nok en voksengruppe fulltegnet og skøyteskole er fulltegnet begge dagene dette tilbys per uke. 

Vi har nå fem konkurranseløpere som konkurrerer for Follo kunstløpklubb. 

Siden oppstart har klubben inngått avtale med fem trenere. 

 

Styrets sammensetning 

Daglig leder: Lill Lyngfjell 

Leder: Lill Lyngfjell 

Nestleder: Margrethe Limm Ruvina 

Styremedlem: Siv Kjelsås Kvinge 

Styremedlem: Inger Hilde Sveinsvold 

Styremedlem: Geir Olav Lyngfjell 

 

Styrets arbeid 

Det er avholdt 6 styremøter. 

Sakene som er behandlet i styremøtene er: 

 • Økonomi og forutsetninger for drift 
 • Søknad om istid 
 • Søknader om tilskudd 
 • Utarbeidelse av arbeidskontrakter for trenere 

 

Særlige arbeidsoppgaver 

Klubbens største utfordring er mulighet for å leie istid i kommunal ishall. For å kunne drifte en kunstløpklubb, er klubben avhengig av is til en pris som ikke medfører for høy kontingent for deltakere. 

Så langt har det vært nødvendig å kjøpe istid 5 timer per uke i privat ishall, da vi kun er tildelt 4,5 time i Ski kommunale ishall. 

 

Målsettinger for idrettslaget 

FOKs målsetting har vært å kunne tilby skøyteskole for alle barn og unge som ønsker dette, samt et parti for aspiranter.

 Deretter hadde vi et ønske om å kunne tilby en gruppe for konkurranseløpere, først i Cubs, for så å kunne tilby grupper for Springs og høyere.

I tillegg ønsket vi å tilby voksengruppe.

For at tilbudet om kunstløpstrening skulle være komplett, ønsket vi også å tilby barmarkstrening for alle grupper.


Vi møtte ønskene våre raskt, og tilbyr per nå

Fulltegnet skøyteskole

2 aspirantgrupper

1 konkurransegruppe

2 voksengrupper

samt barmarkstrening for alle grupper unntatt skøyteskolen.


Målet videre er som første klubb i Norge å kunne tilby en gruppe for barn med spesielle behov.

Vi har også startet planlegging av et stort prosjekt for integrering av minoritetsgruper

Disse gruppene ønsker vi oppstart av høsten 2022.

Videre ønsker vi å legge tilrette for gutter innen kunstløp, og er i forhandlinger med trener for å kunne tilby pardans i tillegg til kunstløp


Vi har nå over 100 medlemmer, og bli stadig kontaktet om ønske om å starte med kunstløp hos oss. 


Vi planlegger et utvidet tilbud til høsten, slik at alle nivåer blir representert.

Vi får også to nye trenere som holder svært høyt internasjonalt nivå.


Vi gleder oss til å fortsette til høsten! 

  

Resultatregnskap 2021 - Follo kunstløpklubb